Holbøl pastorat beskæftiger én præst, som bor i præstegården i Holbøl

Præsten i Holbøl varetager kirkers kirkelige handlinger, ligesom der udføres diakoni, besøger plejehjemmene, underviser konfirmander og deltager i øvrige kirkelige aktiviteter.

Man er altid velkommen til at henvende sig til præsten og bede om en samtale. Præsten kommer gerne kommer gerne på hjemmebesøg, hvis det ønskes, også evt. hjemmealtergang. Ønskes besøg afpræsten, mens man er indlagt på sygehuset, kan man bede om det ved at rette direkte henvendelse til præsten eller gennem en af hospitalspræsterne. Præsten har selvfølgelig tavshedspligt.

 
 
 
 
Særlig information til Begravelsesforretninger - klik her!