30 AUG

Holbøl kirke, Gudstjeneste v/ Solvejg Dam-Hein

Dato: 
Søndag d. 30. august 2020, Kl. 09:30 til kl. 10:30

Præstevænget 2A, 6340 Kruså

Solvejg Dam-Hein

06 SEP

Gudstjeneste med konfirmation v/Helle Frimann Hansen

Dato: 
Søndag d. 6. september 2020, Kl. 10:00 til kl. 11:00

Helle Frimann Hansen

13 SEP

Holbøl kirke, Gudstjeneste v/Maria Louise Odgaard Møller

Dato: 
Søndag d. 13. september 2020, Kl. 09:30 til kl. 10:30

Præstevænget 2A, 6340 Kruså

Maria Louise Odgaard Møller

27 SEP

Holbøl kirke, Høst gudstjeneste v/ Helle Frimann Hansen

Dato: 
Søndag d. 27. september 2020, Kl. 09:30 til kl. 10:30

Præstevænget 2A, 6340 Kruså

Helle Frimann Hansen

11 OKT

Holbøl kirke, Gudstjeneste v/Solvejg Dam-Hein

Dato: 
Søndag d. 11. oktober 2020, Kl. 09:30 til kl. 10:30

Præstevænget 2A, 6340 Kruså

Solvejg Dam-Hein

25 OKT

Holbøl kirke, Gudstjeneste v/Maria Louise Odgaard Møller

Dato: 
Søndag d. 25. oktober 2020, Kl. 09:30 til kl. 10:30

Præstevænget 2A, 6340 Kruså

Helle Frimann Hansen

01 NOV

Allehelgen gudstjeneste v/Helle Frimann Hansen

Dato: 
Søndag d. 1. november 2020, Kl. 09:30 til kl. 10:30

Præstevænget 2A, 6340 Kruså

Helle Frimann Hansen