Bov sogn

Samarbejde mellem Holbøl og Bov sogne
Holbøl sogn har på forskellige områder et nært samarbejde med Bov sogn.

Præsten i Holbøl er ansat med 25 % bistandsforpligtigelse i Bov Sogn, og præsterne fra Bov sogn hjælper Holbøl sogn under ferie, sygdom og lign. Menighederne i de to sogne kan derfor forvente at møde alle tre præster til gudstjenester, kirkelige handlinger og arrangementer i både Holbøl, Kollund og Bov.

Året igennem er kirkerne i de to sogne gået sammen om en række gudstjenester, eksempelvis påskegudstjenesterne, Helligtrekonger og friluftsgudstjenesten 2. pinsedag, hvor vi også samarbejder med den tyske menighed her i området.
Vi har ligeledes fælles kirkekontor beliggende i  Bov, hvor man skal henvende sig ved spørgsmål om attester, navneændringer, kirkebogsopslag mm. 

Til alle gudstjenester og arrangementer ved Bov og Kollund kirker, kan menigheden fra Holbøl benytte kirkenbil.

Bov sogn har deres egen hjemmeside: www.bovsogn.dk  Her kan læses mere om sognets tilbud om babysalmesang, kirkevandring, gudstjenesteværksted, filmaftener, fyraftensandagter og mange andre spændende tiltag samt ses, hvornår der er gudstjeneste i Bov og Kollund kirker.

          Bov kirke

          Kollund kirke