Udgivet af Anonym, tor d. 13. sep 2018, kl. 09:51

Onsdag den 12. September 2018 blev der afholdt informationsmøde og opstillingsmøde til suppleringsvalg til menighedsrådet i Holbøl præstegård. Der var i alt 19 fremmødte fra menigheden, foruden kirkens faste personale, sognepræst Kristian Ditlev Jensen og provst Kirsten Sønderby.

Mødet indledtes med en orientering om menighedsrådets arbejdsområder og menighedsrådets arbejde i de forløbne år. Herefter fremlagde sognepræsten sine planer for kirkens teologiske profil. Dernæst orienterede provsten om valgreglerne, inden mødet overgik til at være et egentligt opstillingsmøde.

Ved opstillingsmødet valgtes en liste med seks kandidater til menighedsrådet og tre suppleanter. Listen omfatter en vifte af kompetencer. Der er akademikere, praktikere, folk med kirkegårdserfaring, mennesker med organisationserfaring, lokale fra gamle familier, tilflyttere fra Sjælland, borgere fra Sønderhav og fra Hokkerup, helt nye kirkeentusiaster og folk med bred kirkelig erfaring.

Der er deadline for indlevering af opstillingslister 2. oktober. Indleveres der yderligere lister udskrives der kampvalg. Ellers vælges de opstillede som menighedsråd og tiltræder deres borgerlige ombud 1. søndag i advent 2018.

Eventuelle spørgsmål rettes til provst Kirsten Sønderby på email: kks@km.dk eller telefon 29160551.

 


Kategorier Nyheder