Udgivet lør d. 11. nov 2017, kl. 21:07

Adventstiden står for kirkedøren

I dette års julefolder kan læses om, at der I december holdes en række gudstjenester, hvor alle kirkens gode gamle juletraditioner, som fredslys, sangaften, Luciaoptog, de 9 læsninger osv. holdes i hævd. Alligevel kommer adventstiden i år til at adskille sig væsentligt fra tidligere, idet vi i forbindelse med gudstjenesten den 10. december skal sige farvel til Holbøls vikarpræst Marlys A. Uhrenholt. Marlys har gennem de sidste halvanden år med stort engagement og hjertevarme passet på kirken og sognet. Ved gudstjenesten den 17. december indsættes Kristian Ditlev Jensen i embedet som sognepræst. Efter begge gudstjenester er menighedsrådet vært ved et let tragtement på Landbohjemmet. Vi håber, at rigtig mange møder op og hjælper os med at få sagt både farvel og tusinde tak til Marlys samt goddag og hjerteligt velkommen til Kristian og hans familie. 

 For mange mennesker er julen kendetegnet ved samvær og fællesskab. Kirken ér et fællesskab og således noget, som vi er sammen om, hvilket på forskellige måder vil være særligt synligt i den kommende tid: Én har slået masker op på hæklepindene til forskelligt grenpynt til kirken. En anden har foldet ledestjernen i papir og er påbegyndt en ambitiøs fremstilling af de hellige tre konger, ligesom en tredje laver en mindst lige så ambitiøs julekrybbe. Lysene tændes i år i en adventskrans bundet af en af konfirmandernes mor, og en veninde til en af strikkedamerne er fuld gang med at flette ”stjernevrimmel” til juletræerne. Til gudstjenesterne inddrages menigheden i form af Luciaoptog, bønner læst af konfirmanderne samt lægmandslæsninger, hvor salmesangen også bakkes op af koret fra Valdemarshus. Og endeligt så er sørget for, at når oblaterne traditionen tro skiftes ud med ”gode raad”, vil de i år vil være fremstillet efter en særlig god lokal opskrift.

Julefolderen kan læses under dette link.

Med ønsket om en glædelig adventstid til os alle
Hilsen Per Ihle


Kategorier Nyheder