Udgivet man d. 29. maj 2017, kl. 14:36

Efter et provsteliv, hvor administrationen fyldte en del i hverdagen, får man en fornemmelse af at blive forfremmet ved at få lov til for en tid at virke som landsbypræst. Indtil Holbøl sogn igen får ansat en ny præst, kan jeg glæde mig over igen at være i præstekjolen.

Det er et privilegium at komme til et landsbysogn, hvor der ikke alene er et kirkeligt sognefællesskab, men tillige et folkeligt fællesskab i samarbejde med skolen, idrætsforeningen, naturskolen, børnehaven, vuggestuen og dagplejerne m.fl. For mig har det altid været søndagens gudstjeneste, som er et af de vigtigste møder i et sogn og det er jo også det, jeg er sat til at varetage, men også det at mødes med folk i andre sammenhænge har stor betydning. Hvis ikke der er en folkelig sammenhæng, som evangeliet kan tales til, så vil det jo, om jeg så må sige komme til ”at hænge i luften”. Derfor er det også en glæde at opleve det gode samarbejde kirken her i Holbøl har med skolen og de forskellige foreninger og institutioner i sognet. Når kirken indbyder til et sognearrangement, begynder det altid med en kort andagt i kirken. Et fint initiativ, der vidner om, at kirken og de fællesskaber, der er her i sognet hænger sammen. For mange kan søndagens gudstjenester synes ude af trit med tiden, men det er her, meningen skal hentes, det er herfra, der gives fantasi og kræfter til i hverdagen atomsætte det, der er og bliver evangeliets virkelighed. Men det er naturligvis nødvendigt, at vi som kirke skal knytte til ved den virkelighed, der er lige uden for kirkedøren.

Jeg er her i sognet kun ”på træk”, men jeg glæder mig over at få lov til for en tid at være en del af kirkelivet herude. Det er samtidig et godt gensyn med folk, som jeg har kendt fra min tid i Bov sogn, men også en glæde ved forskellige lejligheder at lære nye menneske at kende. Samarbejdet med skolen omkring konfirmandundervisningen er givende og af stor betydning. Sammen er vi færd med at lave en konfirmandgudstjeneste, hvor også konfirmandernes klasselærer og et menighedsrådsmedlem deltager. Fra skolen kender konfirmanderne noget om kristendommen, men gudstjenestens liturgi skal de lære at kende i kirken og undrende udfordrer vi sammen denne nye virkelighed. Den 7. maj er der konfirmation i Holbøl kirke. En festdag i sognet, som vi alle ser hen til.

Præsten i Holbøl har også en forpligtigelse til at gøre tjeneste i Bov sogn. Her begyndte jeg som sagt i sin tid som præst, så det er lidt som at komme hjem igen, når jeg har tjenester i Bov. Det kan have sine fordele, at sognene indgår i et samarbejde med centralt også at løse nogle af de mange administrative opgaver, der tillægges præsteembedet og menighedsrådet. Det er vigtigt, at styrke det lokale samtidig med et godt kirkeligt samarbejde med nabosogn og kollegerne dér.

Ved en præsteansættelse, husker jeg, at der var én som sagde til den nye præst: ”Du skal ikke have så travlt, men du skal være der, når folk har brug for dig”. Det var kloge råd om, ikke at være fortravlet med alle mulige gøremål, men være til stede. Det første må jeg indrømme, har jeg nok ikke altid fulgt, men jeg håber, at jeg har været og også nu kan være til stede, når nogen har brug for præsten.

Hilsen fra vikarpræsten i Holbøl Marlys A. Uhrenholt
(Marts 2017)

Kategorier Nyheder